V digitálním věku, ve kterém žijeme, se stáváme stále více závislými na technologii a sociálních médiích. Tato závislost však s sebou přináší i nové výzvy a rizika. Jedním z čerstvých příkladů, který potvrzuje tuto skutečnost, je podvod spojený s aplikací WhatsApp, který se rychle šíří mezi uživateli a cílí zejména na méně ostražité jedince.

Podvod funguje na jednoduchém principu

Podvod funguje na zdánlivě jednoduchém principu, avšak jeho důsledky mohou být pro uživatele značně nepříjemné. Útočníci zneužívají funkci hlasových hovorů v aplikaci WhatsApp k tomu, aby navázali krátký hovor s ničím netušícími uživateli. Podvodníci danou oběť nejprve 2x prozvoní, což u obětí vzbuzuje zvědavost a často vedou k tomu, že se pokoušejí zavolat zpět, a právě zde nastává problém.

Zpětný hovor

Jakmile uživatel pokus o navázání zpětného hovoru podnikne, může se stát obětí různých typů finančních podvodů. Tyto podvody mohou zahrnovat mezinárodní tarify či předplatné služeb bez vědomí uživatele, které mohou vyústit ve vysoké účty za telefonní služby. Tento typ útoku je obzvláště zrádný, jelikož mnoho uživatelů se nezamýšlí nad potenciálními riziky zpětného volání neznámému číslu, a to zejména pokud volání proběhne prostřednictvím aplikace, které důvěřují.

Zásadní opatření

V této souvislosti je klíčové upozornit na několik zásadních opatření, které mohou uživatelé přijmout, aby se chránili před podobnými podvody. Především je důležité zachovávat zvýšenou ostražitost při přijímání volání od neznámých čísel, a to i v případě, že jsou uskutečněna prostřednictvím důvěrně známých aplikací, jako je WhatsApp. V případě, že dostanete hovor od neznámého čísla, který je rychle ukončen, je doporučeno se vyvarovat přímému zpětnému volání. Místo toho můžete využít internetové vyhledávače k ověření čísla.

Pravidelné aktualizace

Dále je doporučeno pravidelně aktualizovat aplikace a operační systém vašeho zařízení, aby bylo zajištěno, že máte nejnovější zabezpečení proti potenciálním hrozbám. Taktéž je vhodné být obezřetný ohledně jakýchkoli odkazů nebo požadavků zaslaných od neznámých uživatelů, které mohou vést k malware nebo phishingovým útokům.

Závěr

V závěru lze konstatovat, že i přes neustálé vylepšování bezpečnostních opatření ze strany vývojářů aplikací a mobilních platforem, je nezbytné, aby sami uživatelé přijímali aktivní úlohu ve vlastní digitální bezpečnosti. Pochopení a uznání rizik spojených s digitálním prostředím je prvním krokem k tomu, aby se člověk mohl účinně bránit proti potenciálním hrozbám, druhým krokem je možnost tento podvod zamezit funkcí Ztišit hovory od neznámých volajících, která je k dispozici v nastavení WhatsApp – soukromí – hovory. Dále je důležité, abyste si kontakt, který vám zavolal, zablokovali. To uděláte jednoduše tak, že si rozkliknete detail volání a zvolíte zablokovat uživatele.